fbpx

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Đại Học Nha Trang

TRUNG TÂM PHẦN MỀM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  - ĐẠI HỌC NHA TRANG

Địa chỉ: 9A Nguyễn Đình Chiểu - TP Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: 0886 140 140 - Website: http://tinhoc.ntu.edu.vn