<h2>TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM<h2><br/>Trung tâm thường xuyên mở các lớp Tin học nâng cao, Tổ chức các kỳ thi tin học lấy chứng chỉ tin học quốc gia

THÔNG BÁO CHIÊU SINH


THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TIN HỌC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
 
1. Lịch thi dự kiến: 26/02/2017
2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và Thực hành trên máy tính
 - Trắc nghiệm: 30 phút 30 câu
 - Thực hành: Cơ bản: 60 phút; Nâng cao: 90 phút
3. Phiên bản thi: Windows 7, Office 2013


Chi tiết xem lịch thi tại đây:   
Để đăng ký thi, vui lòng gởi đơn đăng ký thi tại Văn phòng Trung Tâm NC&PT Phần mềm
Mẫu đơn đăng ký tải tại đây: