Luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

180304055828 Anh Nen

180304055828 Anh Nen

NỘI DUNG ÔN TẬP THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT.

TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ CƠ BẢN, NÂNG CAO THEO THÔNG TƯ SỐ: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Trình độKhóa họcNội dungNội dung/ chương trình/ tiện ích
 

 

 

 

 

 

ỨNG DỤNG CNTT

CƠ BẢN

 

 

 

Học

 

50 tiết

 

 • 20 tiết Word
 • 15 tiết Excel
 • 15 tiết PowerPoint + lý thuyết.
Word

 • Biết cách soạn thảo một văn bản hành chính.
 • Biết định dạng và đánh đầu mục tự động.
 • Biết cách làm việc với bảng, chèn hộp văn bản, chèn một đối tượng vào văn bản, biết điền chú thích và đánh số trang tự động.
 • Định dạng và in văn bản.

Excel

 • Biết nhập nội dung (số, ngày tháng, văn bản); đánh STT tự động
 • Các hàm: SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA,ROUND, hàm tìm kiếm.
 • Các toán tử so sánh, biết tạo biểu đồ.
 • Kết xuất phân phối trang tính, trình bày, in trang tính.

PowerPoint

 • Tạo và định dạng văn bản.
 • Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức và hình ảnh vào trang thuyết trình.
 • Biết vẽ hình, trình chiếu, in và trình bày bài thuyết trình.

 

 

 • Phòng học có máy điều hòa, trang bị đầy đủ thiết bị đa phương tiện.
 • GVHD : 01 giáo viên + 01 trợ giảng.
 • Thời gian học, linh hoạt theo yêu cầu của học viên
 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và internet.
 • Chương trình được thiết kế phù hợp với đối tượng là: công chức, viên chức, người lớn tuổi.
 

 

 

 

Ôn thi thường

 

 

 

30 tiết:

 

 • 15 tiết Word
 • 10 tiết Excel
 • 5 tiết PowerPoint + lý thuyết.
 

Ôn thi nâng ca0

 

30 tiết:

 • 15 tiết Word
 • 10 tiết Excel
 • 5 tiết PowerPoint + lý thuyết.