MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIN HỌC

Don Dang Ky Du Thi

Don Dang Ky Du Thi

Đơn đăng ký dự thi tin hoc Ứng dụng CNTT cơ bản:

Hồ sơ gồm:  01 đơn đăng ký dự thi + 1 CMND photo + 2 hình thẻ 3×4

Click vào link sau để tải về:

https://ictntu.com/wp-content/uploads/2018/04/Mẫu-đơn-đăng-ký-dự-thi.pdf

 

Mau Don Dang Ky Du Thi

Mau Don Dang Ky Du Thi