fbpx

>>> Tài liệu mới: Tải về

Hoặc xem trực tuyến:

   + Giới thiệu.pdf

   + Xử lý văn bản cơ bản-MsWord.pdf

   + Xử lý bảng tinh cơ bản-MsExcel.pdf

   + Thiết kế trình chiếu cơ bản-MsPowerpoint.pdf

   + Phần mềm luyện thi trắc nghiệm (Chỉ dùng trên máy tính windows)

>>> Tài liệu cũ + Phần mềm học thi: Tải về

>>> Video hướng dẫn học thi tin học:

>>> Video hướng dẫn giải đề thi DE01:

>>> Video hướng dẫn giải đề thi DE02: