• 180312101114 BK 3.1
  Chương trình đào tạo tin học cơ bản
  Tạo và định dạng văn bản. Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức và hình ảnh vào trang thuyết trình. Biết vẽ hình, trình chiếu, in và trình bày bài thuyết trình.
  Mã lớp: CDCB_240_C248L
  Thời gian: Thứ 2-5-6 (13:30 - 17:00)
  Ngày khai giảng: 18/07/2018
  Học phí: 650.000đ
  Tạo và định dạng văn bản. Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức và hình ảnh vào trang thuyết trình. Biết vẽ hình, trình chiếu, in và trình bày bài thuyết trình.
 • 180304055828 Anh Nen
  Luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
  Biết cách soạn thảo một văn bản hành chính. Biết định dạng và đánh đầu mục tự động. Biết cách làm việc với bảng, chèn hộp văn bản
  Mã lớp: CDCB_240_C247L
  Thời gian: Thứ 3-5-7 (13:30 - 17:00)
  Ngày khai giảng: 18/06/2018
  Học phí: 800.000đ
  Biết cách soạn thảo một văn bản hành chính. Biết định dạng và đánh đầu mục tự động. Biết cách làm việc với bảng, chèn hộp văn bản
 • 3 Luu Y Ve Don Hang Ky Su Cong Nghe Thong Tin Tai Nhat Ban3
  Ứng dụng cntt cơ bản
  Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet
  Mã lớp: CDCB_240_C246L
  Thời gian: Thứ 2-4-6 (13:30 - 17:00)
  Ngày khai giảng: 18/05/2018
  Học phí: 600.000đ
  Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet