TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
Hotline: 0886 140 140         Email: thu@ttmt.edu.vn
 
  CHUYÊN MỤC ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo
Đăng ký trực tuyến
Bảng giá
Lịch thi và kết quả thi
Phần mềm thi trắc nghiệm
Thông báo chiêu sinh
Văn bản quy định
  PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
Phòng máy thực hành
Lịch phòng máy
Nội quy phòng máy
Mẫu giấy đăng ký
   
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
 
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 01
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
* CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
* Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
* Ổ cứng - 160 Gb Samsung
* Nguồn ATX 500W
* Màn hình LCD 15 inches
* Bàn phím Missumi USB
* Chuột quang USB 4Tech
 
Phòng máy thực hành cấu hình cao. Thời gian thực hành các ngày trong tuần từ 7h đến 11h30, 13h đến 21h.
 
Giá: Đăng ký
   
 
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 02
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
* CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
* Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
* Ổ cứng - 160 Gb Samsung
* Nguồn ATX 500W
* Màn hình LCD 15 inches
* Bàn phím Missumi USB
* Chuột quang USB 4Tech
 
Phòng máy thực hành cấu hình cao. Thời gian thực hành các ngày trong tuần từ 7h đến 11h30, 13h đến 21h.
 
Giá: Đăng ký
   
 
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 03
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
* CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
* Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
* Ổ cứng - 160 Gb Samsung
* Nguồn ATX 500W
* Màn hình LCD 15 inches
* Bàn phím Missumi USB
* Chuột quang USB 4Tech
 
Phòng máy thực hành cấu hình cao. Thời gian thực hành các ngày trong tuần từ 7h đến 11h30, 13h đến 21h.
 
Giá: Đăng ký
   
 
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 04
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
* CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
* Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
* Ổ cứng - 160 Gb Samsung
* Nguồn ATX 500W
* Màn hình LCD 15 inches
* Bàn phím Missumi USB
* Chuột quang USB 4Tech
 
Phòng máy thực hành cấu hình cao. Thời gian thực hành các ngày trong tuần từ 7h đến 11h30, 13h đến 21h.
 
Giá: Đăng ký
   
 
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 05
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
* CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
* Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
* Ổ cứng - 160 Gb Samsung
* Nguồn ATX 500W
* Màn hình LCD 15 inches
* Bàn phím Missumi USB
* Chuột quang USB 4Tech
 
Phòng máy thực hành cấu hình cao. Thời gian thực hành các ngày trong tuần từ 7h đến 11h30, 13h đến 21h.
 
Giá: Đăng ký
   
 
PHÒNG MÁY THỰC HÀNH 06
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
* CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
* Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
* Ổ cứng - 160 Gb Samsung
* Nguồn ATX 500W
* Màn hình LCD 15 inches
* Bàn phím Missumi USB
* Chuột quang USB 4Tech
 
Phòng máy thực hành cấu hình cao. Thời gian thực hành các ngày trong tuần từ 7h đến 11h30, 13h đến 21h.
 
Giá: Đăng ký
   
 
   
 
TRUNG TÂM NC&PT CỘNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hóa
Điện thoại: 0913 486 127  -  0583 833 919
Email: thu@ttmt.edu.vn
Đăng nhập quản trị