TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
Hotline: 0886 140 140         Email: thu@ttmt.edu.vn
 
  CHUYÊN MỤC ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo
Đăng ký trực tuyến
Bảng giá
Lịch thi và kết quả thi
Phần mềm thi trắc nghiệm
Thông báo chiêu sinh
Văn bản quy định
  PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
Phòng máy thực hành
Lịch phòng máy
Nội quy phòng máy
Mẫu giấy đăng ký
   
NỘI QUY PHÒNG MÁY
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ GHI SỔ NHẬT KÝ THỰC HÀNH VÀ THIẾT BỊ
I. Đối với đơn vị quản lý phòng thực hành:

1. Có trách nhiệm quản lý Sổ, vào đầu mỗi học kỳ tiến hành đánh giá và xác định tối đa số lượng người học có thể thực hành trong cùng một thời gian (ca) tại phòng thực hành ( người/ca).
2. Nhắc nhở giảng viên hướng dẫn thực hành ghi đầy đủ các thông tin từ cột (1) đến cột (8) trong phần theo dõi hướng dẫn thực hành.

II. Đối với giảng viên hướng dẫn thực hành:

1. Phân nhóm thực hành sao cho sử dụng tối đa khả năng của phòng máy, mỗi nhóm thực hành phải có một nhóm trưởng để kết hợp với Trung tâm quản lý trang thiết bị phòng máy.
2. Vào đầu mỗi ca  hướng dẫn thực hành, điền đầy đủ thộng tin từ cột (1) đến cột (8) trong phần theo dõi hướng dẫn thực hành. Sổ theo dõi được ghi theo thứ tự ngày/tháng ( Không ghi theo thứ tự từng môn riêng biệt ).
3. Giáo viên hướng dẫn không được vắng mặt quá 15 phút trong giờ thực hành.
4. Giáo viên hướng dẫn tự chịu trách nhiệm về thời gian hướng dẫn cho Sinh viên nếu có sự phản ánh của phòng Đảm bảo chất lượng.
5. Giáo viên đến lớp muộn 15 phút Trung tâm sẽ đóng cửa Phòng máy để tránh tình  trạng mất Trang thiết bị Phòng máy.
6. Tắt điện, tắt máy tính, khép cửa phòng máy trước khi ra về.

Phòng đảm bảo chất lượng đào tạo & Khảo thí có trách nhiệm kiểm tra Sổ định kỳ để nắm bắt thông tin cần thiết.

Ghi chú: Yêu cầu GVHD có sử dụng máy chiếu, nhớ ghi vào sổ nhật ký thực hành.

Giờ thực hành:

- Sáng 7h30 – 09h00 (2 tiết) - Chiều 13h30-16h30 (4 tiết)
- Sáng 7h30 – 10h30 (4 tiết) - Chiều 13h30-17h15 (4 tiết)
- Sáng 7h30 – 11h15 (5 tiết)

- Tối 18h30 – 20h45 (3 tiết)
- Tối 18h30 - 21h30 (4 tiết)

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 
 
   
 
TRUNG TÂM NC&PT CỘNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hóa
Điện thoại: 0913 486 127  -  0583 833 919
Email: thu@ttmt.edu.vn
Đăng nhập quản trị