TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
Hotline: 0886 140 140         Email: thu@ttmt.edu.vn
 
  CHUYÊN MỤC ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo
Đăng ký trực tuyến
Bảng giá
Lịch thi và kết quả thi
Phần mềm thi trắc nghiệm
Thông báo chiêu sinh
Văn bản quy định
   
  PHÒNG MÁY THỰC HÀNH
Phòng máy thực hành
Lịch phòng máy
Nội quy phòng máy
Mẫu giấy đăng ký
   
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ KẾT QUẢ THI
LỊCH THI KẾT QUẢ THI
DANH SÁCH THI CA 2 NGÀY 27/08/2017
Ca 1: có mặt lúc 15h15. Địa điểm: Phòng máy số 5 - giảng đường G8 - Trường ĐH Nha Trang
Danh sách thi
 
DANH SÁCH THI CA 1 NGÀY 27/08/2017
Ca 1: có mặt lúc 12h45. Địa điểm: Phòng máy số 5 - giảng đường G8 - Trường ĐH Nha Trang
Danh sách thi
 
DANH SÁCH THI CA 3 NGÀY 20/08/2017
Ca 3: có mặt lúc 12h45. Địa điểm: Phòng máy số 5 - giảng đường G8 - Trường ĐH Nha Trang
Danh sách thi
 
DANH SÁCH THI CA 1 NGÀY 20/08/2017
Ca 1: có mặt lúc 6h45. Địa điểm: Phòng máy số 5 - giảng đường G8 - Trường ĐH Nha Trang
Danh sách thi
 
KẾT QUẢ THI NGÀY 23-07-2017
Kết quả thi ngày 23-07-2017.
Bảng điểm
 
KẾT QUẢ THI NGÀY 25-06-2017 (Buổi chiều)
Thời gian phúc khảo đến hết ngày 18-07-2017.
Bảng điểm
 
KẾT QUẢ THI NGÀY 28-05-2017
Thời gian phúc khảo đến hết ngày 17-06-2017.
Bảng điểm
 
   
   
 
TRUNG TÂM NC&PT CỘNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hóa
Điện thoại: 0913 486 127  -  0583 833 919
Email: thu@ttmt.edu.vn
Đăng nhập quản trị