TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
Hotline: 0886 140 140         Email: thu@ttmt.edu.vn
 
GIỚI THIỆU
 

Tên đơn vị: Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm.
Tên tiếng Anh: SoftTech Nha Trang University
Địa điểm: Tòa nhà G8Trường ĐH Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh phước, Nha Trang, Khánh Hòa

 

Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm được chính thức thành lập theo quyết định số ... của Trường Đại Học Nha Trang ký ngày 22 tháng 12 năm 2007. Hoạt động trong các lĩnh vực sau:
     - Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động quản lý và đào tạo của Trường theo từng giai đoạn phát triển của nhà Trường tiến tới xây dựng thành công hệ thống Đại học Điện tử.
  •      - Tư vấn các giải pháp xây dựng và ứng dụng Công nghệ thông tin
  •      - Xây dựng các hệ thống, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và đào tạo
  •      - Thiết kế phát triển ứng dụng Desktop, Web, Website
  •      - Cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng.
  •      - Đào tạo và cấp chứng chỉ tin học văn phòng A,B và các lớp nghiệp vụ Kế toán, khai báo Thuế
  •      - Quản trị Hệ thống mạng Internet Ký túc xá trường ĐH Nha Trang
  •      - Quản lý hệ thống phòng máy vi tính phục vụ thực hành tin học của trường.

 

Dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm cũng nỗ lực hết mình nhằm đưa ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng

 

 
 
 
 
 
TRUNG TÂM NC&PT CỘNG NGHỆ PHẦN MỀM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hóa
Điện thoại: 0913 486 127  -  0583 833 919
Email: thu@ttmt.edu.vn
Đăng nhập quản trị